Terma & Syarat Agent Zarraz Paramedical

Keterangan
Jenis Komisyen
 • Life Time Commision
 • Pay-Per-Sale
 • Jumlah Komisyen : 35%
Pembayaran komisen
 • Komisyen akan dibayar melalui Akaun Bank
 • Tiada syarat minimum untuk pembayaran komisyen (Payout)
Jadual Pembayaran
 • Pembayaran komisyen akan dibuat 2 kali dalam sebulan (Tarikh 1-3 dan 16-18 hari bulan).

.

Terma & Syarat Agent

.

  1. Setiap agent harus ada pengalaman dalam pemasaran internet kerana kami tidak menyediakan bantuan dari segi teknik/cara-cara pemasaran internet.
  2. Komisen 35% dikira berdasarkan jumlah harga barang yang dibeli dan tidak termasuk kos penghantaran.
  3. Komisen akan disahkan apabila pihak kami telah menerima bayaran penuh dari pelanggan.
  4. Anda tidak dibenarkan melakukan SPAM dan apa saja teknik pemasaran yang tidak mematuhi etika pemasaran internet.
  5. Kami tidak bertanggung jawab sekiranya berlaku kerugian yang disebabkan kejadian yang diluar kawalan kami seperti bencana alam dan musibah.
  6. Kami berhak meminda atau menambah mana-mana terma dan syarat pada bila-bila masa sekiranya perlu.
  7. Kami akan menamatkan akaun anda sekiranya anda gagal mematuhi terma dan syarat ini.