“Dalam laman konsultasi produk Zarraz ini, Datin Ima harus buat 12 video konsultasi merawat masalah kulit menggunakan produk Zarraz untuk 12 jenis masalah kulit. Untuk buat video konsultasi tersebut, sila ikut format yang saya sediakan dibawah. Datin Ima boleh buat sebarang pembetulan ataupun penambahan supaya video konsultasi mendapat hasil yang terbaik”