Cara Order Melalui CIMB Bank & Maybank

Ikuti panduan cara order dibawah

1 Sila pilih produk yang anda ingin beli di laman produk. Untuk ke laman produk, klik butang berikut…

1e

2e

3e

2 Setelah klik butang Place Order, sila buat pembayaran segera. Untuk arahan pembayaran, klik butang berikut…

3 Sudah buat bayaran ?, sila hantar bukti pembayaran segera. Untuk hantar bukti pembayaran, klik butang berikut…